Kazanie ks. Moniki Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
IX NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 11 sierpnia 2019
Księga Izajasza 1,1.10-20; List do Hebrajczyków 11,1-3.8-16; Ewangelia Łukasza 12,32-40

Poszukiwacze skarbów – ks. Monika Zuber