Kazanie ks. Dariusza Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 25 sierpnia 2019
Księga Izajasza 58,1-9a; 1 List do Koryntian 2,1-12; Ewangelia Mateusza 5,13-20

Bóg objawia się przez nas – ks. Dariusz Zuber