Kazanie ks. Moniki Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 11 sierpnia 2019
Księga Izajasza 57,13-21; List do Kolosan 2,1-11; Ewangelia Łukasza 14,1.7-14

Lekcja pokory – ks. Monika Zuber