Kazanie ks. Dariusza Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 8 września 2019
List do Rzymian 6, 12 – 23; Ewangelia Mateusza 10,34-42

Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Nim – ks. Dariusz Zuber