Kazanie ks. Moniki Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 13 października 2019
2 Księga Królewska 5,14-17; 2 List do Tymoteusza 2,8-15; EWANGELIA Łukasza 17,11-19

Cudzoziemiec uczy nas wdzięczności – ks. Monika Zuber