Kazanie Julii Falgout w parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 13 października 2019
Księga Jeremiasza 31, 27-34; 2 List do Tymoteusza 3,14-4,5; EWANGELIA Łukasza 18,1-8

Wytrwałość w modlitwie – Julia Falgout