Kazanie Bp. Andrzeja Malickiego wygłoszone w parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 27 października 2019
Księga Joela 2, 23 – 3,2; 2 List do Tymoteusza 4, 6 – 8. 16 – 18; EWANGELIA Łukasza 18,9-14

Nawrócenie do Boga – Bp. Andrzej Malicki