Kazanie ks. Dariusza Zubera wygłoszone w parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 3 listopada 2019
2 Mojżeszowa 40,34-38; 2 List do Tesaloniczan 1,1-5.11-12; EWANGELIA Łukasza 19,1-10 

Bóg widzi w nas dobro – ks. Dariusz Zuber