Kazanie ks. Moniki Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 17 listopada 2019
III Księga Mojżeszowa 19,13-18; 1 List Jana 4,12-21; ; EWANGELIA św. Mateusza 25,31-46

Duchowość oparta na więzi – ks. Monika Zuber