Kazanie Janusza Szorca wygłoszone w parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
1 Niedziela Adwentu 1 grudnia 2019
Księga Jeremiasza 33,14-16; 1 List do Tesaloniczan 3,12-4,2; Ewangelia Św. Łukasza 21,25-28.34-36.

Czy strach jest dobrym motywem? – Janusz Szorc