Kazanie ks. Dariusza Zubera z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.
Święto Narodzenia Pańskiego 2019
List do Hebrajczyków Hebr 1,1-6; Ewangelia Św. Jana 1,1-14

„Słowo ciałem się stało” – ks. Dariusz Zuber