Kazanie Janusza Szorca wygłoszone w parafii ewangelicko-metodystycznej
Miłości Bożej w Ełku.
Niedziela 23 luty 2020

Czy wyłupić sobie oko, jeżeli jest powodem do grzechu? – Janusz Szorc