Kazanie pastora Thomasa Dyer’a podczas polsko-angielskiego nabożeństwa w naszej Parafii w Ełku 8 marca 2020 r.

List do Rzymian 4,1-5,13-17 ;  Ewangelia Jana 3,1-17

 

Co nas łączy? – ks. Thomas Dyer