Modlitwa i rozważanie na Niedzielę Palmową

Ewangelia Św. Marka 11,1-11

Uwielbienie i kazanie – Paweł Borzeński

Czytanie Ewangelii – Dagmara Borzeńska

Modlitwa – ks. Monika Zuber + Zosia, Ola, Michasia

Hosanna! – kaznodzieja Paweł Borzeński