Nabożeństwo 26 kwietnia 2020 r.

Ewangelia Św. Łukasza 24,17-35

Kazanie ks. Monika Zuber

Uwielbienie, gitara Dagmara i Paweł Borzeńscy

Fortepian Weronika Karolczuk

Nabożeństwo 26 kwietnia