Niedziela 17 maja 2020

 

Księga Ezechiela 34,1-6

Ewangelia Św. Mateusza 23,1-12

EWANGELIA Łukasza 14,1. 7-15

kazanie ks. Dariusz Zuber

O pasterzach w Kościele – ks. Dariusz Zuber