Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

24 maja 2020 r.

Ewangelia Mateusza 28, 16-20

Ewangelia Jana 17,11-25

kazanie ks. Monika Zuber

Opuszczeni czy powołani by działać? – ks. Monika Zuber