Niedziela Zesłania Ducha Świętego

31 maja 2020 r.

1 List do Koryntian 12,3-7.12-13

Dzieje Apostolskie 2,1-11

Ewangelia Jana 20,19-23

kazanie ks. Dariusz Zuber

Duch Święty w nas i pomiędzy nami – ks. Dariusz Zuber