Niedziela Św. Trójcy

 

Księga Izajasza 6,1-8;

2 List do Koryntian 13,11-13;

Ewangelia Św. Mateusza 28,16-20;

Kazanie ks. Monika Zuber

Tajemnica Trójcy – ks. Monika Zuber