Niedziela 21 czerwca 2020

 

Ks. Rodzaju 18,1-18

List do Rzymian 5,1-8

Ewangelia Św. Mateusza 9,36-10,8

kazanie ks. Monika Zuber

Służąc innym, zapraszamy Boga… – ks. Monika Zuber