Decyzją Rady Miasta Ełku, rondo na ulicy Zamkowej nosi teraz nazwę imienia Pastora Edwarda Małłka, który był pierwszym powojennym pastorem naszej Parafii. Dzięki temu doceniono nie tylko wielokulturowość i ewangelicką tradycję naszego miasta, ale również trud zaangażowania społecznego Pastora Edwarda w ciężkich czasach powojennych.

Dziękujemy Radnym naszego miasta, a szczególnie radnemu Hubertowi Górskiemu, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia.

Rondo imienia Pastora Małłka