Księga Izajasza 35, 1-10

Dzieje Apostolskie 27, 21-26

Ewangelia Łukasza 12, 22-34

Kazanie: Pastor Dawid Carbonaro

Zaufanie, nie bój się, wierz! – Pastor Dawid Carbonaro