Księga Izajasza 55,6-9

1 List Jana 4,16-21

Ewangelia Jana 8,1-11

Kazanie: ks. Dariusz Zuber

„I Ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej” (Jn 8,11) – o Bogu, który leczy miłością – ks. Dariusz Zuber