Niedziela Wieczności

Księga Ezechiela 34,11-16

List do Efezjan 1,15-23

Ewangelia Mateusza 25,31-46

kazanie: ks. Monika Zuber

Bóg ukryty w codzienności – ks. Monika Zuber