I Niedziela Adwentu 2020

Księga Izajasza 11,1-10

List do Rzymian 15,4-9

Ewangelia Mateusza 3,1-12

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Przyszłość zaczyna się dzisiaj nie jutro – ks. Dariusz Zuber