II Niedziela Adwentu 2020
Księga Izajasza 61,1-4, 8-11
1 List do Tesaloniczan 5,16-24
Ewangelia Jana 1,6-8, 19-28
kazanie: ks. Monika Zuber
Świadczyć o Świetle – ks. Monika Zuber