III Niedziela Adwentu

Księga Micheasza 5,1-4a

List do Hebrajczyków 10,5-10

Ewangelia Łukasza 1,39-45

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Maria jako wzór wiary dla nas – ks. Dariusz Zuber