Nabożeństwo Niedziela 17 stycznia 2021

I Księga Samuela 3,3b-10.19

1 List do Koryntian 6,13-15.17-20

Ewangelia Św. Jana 1,35-42

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Jezus nasz nauczyciel i przyjaciel – ks. Dariusz Zuber