Bóg upodobał sobie człowieka – ks. Dariusz Zuber

Niedziela Chrztu Pańskiego

Księga Izajasza 42,1-7

Dzieje Apostolskie 10,34-38

Ewangelia Marka 1,1-11

kazanie: ks. Dariusz Zuber