Aborcja Początek i koniec życia są ustanowionymi przez Boga granicami ludzkiej egzystencji. Podczas gdy ludzie zawsze mieli pewnego rodzaju kontrole nad tym, kiedy umrą, obecnie dysponują przerażającą władzą nad tym kiedy, a nawet czy narodzą się nowe istoty ludzkie. Wiara w święty charakter życia nienarodzonego powstrzymuje nas przed aprobowaniem aborcji. Jednakże tak jak głosimy szacunek dla świętości życia nienarodzonego dziecka, […]

Kategorie: Czytelnia