Kim jest On? – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=pa9WtesBPFo&feature=youtu.be Lekcja ST Księga Hioba 38,1,8-11 Lekcja NT 2 Kor 5,14-17 Ewangelia Św. Marka 4:35-41 Kazanie ks. Monika Zuber

Królestwo Boże – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=ouyfd4wNmww Niedziela po Zesłaniu Duchu Św. Księga Ezechiela 17,22-24 2 List do Koryntian 5,6-10 Ewangelia Marka 4,26-34 kazanie: ks. Dariusz Zuber

Przyjaźń i rodzina – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=nxT7xrsJwTY Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. 1 Księga Samuela 18,1-5 l 2 List do Koryntian 4,8-18 Ewangelia Św. Marka 3,20-35 kazanie ks. Monika Zuber