Niewierny? – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=-6FwEXRYa-4 II Niedziela Wielkanocna Dzieje Apostolskie 4,32-35 1 List Jana 1,1-4 Ewangelia Jana 20,19-31 kazanie: ks. Monika Zuber

Sąd nad Bogiem – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=7uXxVeGxnRo Wielki Piątek Księga Izajasza 53,1-11 List do Hebrajczyków 10,16-25 Ewangelia Jana 19,1-30 kazanie: ks. Monika Zuber