Hosanna!

Modlitwa i rozważanie na Niedzielę Palmową Ewangelia Św. Marka 11,1-11 Uwielbienie i kazanie – Paweł Borzeński Czytanie Ewangelii – Dagmara Borzeńska Modlitwa – ks. Monika Zuber + Zosia, Ola, Michasia https://www.youtube.com/watch?v=_qlypSCZDJU&t=27s