Pragnienie – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=sPwuVaBhB0k Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. Księga Izajasza 12,2-6 2 List do Koryntian 3,10-18 Ewangelia Jana 7,37-53 kazanie: ks. Dariusz Zuber

Integralność – Bp Andrzej Malicki

https://www.youtube.com/watch?v=hSuxzdPMBTE Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. List Jakuba 2,14-17 Apokalipsa Jana 3,14-22 Ewangelia Mateusza 15,10-28 Kazanie: Bp. Andrzej Malicki