W Kraplewie k. Ostaródy odbyło się Letnie spotkanie kobiet, organizowane przez Komitet Kobiet naszego Kościoła. Na początku lipca grupa kobiet maiła okazję nie tylko odpoczywać wspólnie, ale również uczyć się, w jaki sposób odpoczywać i dlaczego Bóg chce naszego odpoczynku. Warsztaty, modlitewne spotkania i wieczorne uwielbienie, przeplatane było spacerami, wspólnymi pogawędkami oraz zajęciami arytystycznymi. Był to cenny czas wspólnego budowania się i […]

My ewangelicy – wyznania metodystycznego – obradujący w Kraplewie k. Ostródy na 97. Konferencji Dorocznej, która jest najwyższym zgromadzeniem synodalnym naszego Kościoła, z radością włączamy się w ogólnonarodowy nurt obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Radość nasza ma swoje uzasadnienie i w tym, że wraz z rodzącą się Niepodległą Polską, w granicach nowo powstałego Państwa Polskiego rodził się Kościół Metodystyczny, […]

W dniach 13-15 sierpnia br. odbywały się w Warszawie Dni Odnowy naszego Kościoła. Są to coroczne rekolekcje, które gromadzą ponad 300 osób na kilka dni obfitujących w warsztaty, wykłady, koncerty i inne aktywności. Oprócz "duchowej strawy", jest to czas nawiązywwania nowych relacji czy możliwość spotkania dobrych znajomych z innych parafii. Swoje specjalne zajęcia mają również dzieci i młodzież. Poniżej album z wybranymi zdjęciami. […]

Synod, inaczej zwany Konferencją Doroczną Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, odbył się w Katowicach 22-25 czerwca 2017r. Okazał się historycznym wydarzeniem z dwóch względów. Po pierwsze – po wielu latach zostało zmienione Prawo Wewnętrzne naszego Kościoła. Delegaci większością głosów przyjęli nowe prawo, które przybliżyło nasz Kościół do światowego metodyzmu. Kolejnym historycznym wydarzeniem było przyjęcie Moniki Zuber w poczet duchownych Kościoła i ordynowanie jej na urząd […]

Jak co roku, od kilkunastu lat, nasz Kościół organizuje rekolekcje letnie, które odbywają się w tym roku w Warszawie-Wawer. Tegorocznym hasłem rekolekcji jest: Ja jestem, nie bójcie się… (Mt 14,27). Ruszyła właśnie rejestracja na stronie internetowej Kościoła www.metodysci.pl …zobacz bezpośredni link>>>> Zachęcamy do udziału w Dniach Odnowy, chcielibyśmy pojechać z Ełku większą grupą i cieszyć się wspólnym czasem budowania wiary oraz […]

13 maja 2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku zorganizowaliśmy Konferencję "Jak skutecznie pomagać osobom uzależnionym?". Tematyka dotykała najbardziej aktualnych problemów zarówno terapeutycznych, profilaktycznych czy dotyczącyh interwencji. Nie zabrakło tematu zjawiska przemocy w rodzinie. Konferencja miała formę wykładową, ale było sporo czasu na pytania i zajęcia warsztatowe.  Konfererencję merytorycznie przygotował i poprowadził Komitet Społeczny Kościoła Ewanelicko-Metodystycznego. Dziękujemy wspaniałym prowadzącym za cenne uwagi […]

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością metodystyczną na otwarte spotkania. Niektórzy z nas urodzili się metodystami, dla innych był to świadomy wybór. Jacy są metodyści? W co wierzą i dlaczego? Co nas łączy, a co wyróżnia pośród innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce? Jak wygląda wspólnota naszego Kościoła i jak rozumie ona swoją misję we współczesnym społeczeństwie? Podczas spotkań skupimy się na podstawowych wyznacznikach naszego […]

W dniach 18-20 sierpnia 2016 odbyły się rekolekcje naszego Kościoła, pod hasłem "Ja i mój Kościół służymy Bogu". Był to wspaniały czas budowania relacji zarówno z innymi, jak i z Bogiem. Szereg ciekawych warsztatów, wykładów, koncertów uwielbienia, spotkań modlitewnych, grup dyskusyjnych jak i zajęć integracyjnych, czy rekreacyjnych zarówno dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży. W rekolekcjach wzięło udział ponad 300 […]

W dniach 11 do 17 lipca 2016 w naszym ośrodku Dobra Siła w Starych Juchach, odbył się obóz dla młodzieży z parafii metodystycznych. Obóz organizowany był przez Komitet Młodzieżowy naszego Kościoła. W niedzielę 17 lipca gościliśmy młodzież na naszym niedzielnym nabożeństwie. zdj. Damian Szczepańczyk i Agata Pszczelok >>zobacz Galerię>>>

W Ełku w dniach 23-26 czerwca 2016 odbywał się Synod (Konferencja Doroczna) naszego Kościoła pod hasłem "Ja i mój Kościół służymy Bogu". Gościliśmy delegatów i duchownych z całej Polski. W ramach Synodu oprócz obrad, odbywały się nabożeństwa i modlitwy. W naszej parafii w Starych Juchach miał miejsce również piknik parafialny zorganizowany przez naszą parafię. Zobacz galerię>>>SYNOD GALERIA>>

23 czerwca 2016 w naszym Kościele miała miejsce Ogólnopolska konferencja naukowa "Historia, Kultura i piśmiennictwo Protestantów na Mazurach: od XVI do XXI wieku". Prelegenci przedstawili referaty dotyczące spraw teologicznych, historycznych, językowych i innych. Ciekawa dyskusja dotykała wielu aspektów zawiłości historycznych i kulturowych Mazur. Nad całokształtem Konferencji czuwał prof. Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. Chojnowski z Uniwersytetu w Olsztynie. […]

W dniach 20-22 sierpnia 2015 w Warszawie odbyły się Dni Odnowy naszego Kościoła. Na rekolekcjach uczestniczyło ponad 300 osób z całej Polski. Codziennie miliśmy możliwość słuchać ciekawych wykładów, uczestniczyć w warsztatach, koncertach i innych atrakcjach. Dzieci i młodzież miały swoje oddzielne zajęcia. Na Dniach Odnowy gościliśmy dużą grupę metodystów z Oklahomy, z Claremore, pastor Ray Crawford był głównym wykładowcą. Zobacz […]

24 maja 2015 w Zielone Świątki odbyło się Wesleyańskie Nabożeństwo Ekumeniczne. Gościlliśmy duchownych innych wyznań chrześcijańskich z Ełku, by wspólnie ochodzić dwa ważne święta dla metodystów. Co roku, 24 maja, wspominamy nawrócenie ks. Jana Wesleya, ojca tradycji metodystycznej, teologa, reformatora, kaznodzieję przebudzeniowego, duchownego Kościoła anglikańskiego i założyciela Kościoła metodystycznego. Gościliśmy proboszcza parafii prawosławnej, ks. Łukasza Ławreszuka, pastora zboru baptystów, Grzegorza Gawrycha, […]

W dniach 9 i 10 maja 2015 gościliśmy w naszych parafiach ks. sup Andrzeja Malickiego, który nie tylko odwiedził nas, ale również przeprowadził Konferencję Parafialną w niedzielę 10 maja. Razem z pastorem Dariuszem podziękował dotychczasowej Radzie za pracę w ubiegłym roku i ich wkład w rozwój parafii. Ks. sup Adrzej Malicki wygłosił kazanie na nabożeństwie niedzielnym oraz uczestniczył w spotkaniach […]

W dniach 11-16 marca 2015 w Warszawie, odbyła się Egzekutywa Konferencji Centralnej, do której należy nasz Kościół oraz spotkanie Grupy Roboczej Komietetu Kobiet przy Konferencji Centralnej. Egzekutywa jest sprawozdawczym spotkaniem, które odbywa się między Konferencjami Centralnymi. Delegaci to zarówno osoby duchowne i świeckie, reprezentujące poszczególne Kościoły metodystyczne (Konferencje Doroczne) w Europie. Jako Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce mieliśmy przywielej gościć zacnych […]

W dniach od 29. października do 2. listopada w Tallinie (Estaonia) odbyło się spotkanie europejskich koordynatorów metodystycznej misji In Mission Together, która ma za zadanie wspierać i rozwijać parafie metodystyczne w Europie oraz łączyć kościoły metodystyczne na całym świecie. Idea realizowana jest poprzez tworzenie partnerskich więzi między odległymi od siebie parafiami (np. leżącymi na odmiennych kontynentach), budowanie wspólnych projektów pomocy […]

W dniach 17-18 października 2014 odbył się Regionalny Zjazd Kobiet parafii mazurskich i północnych, jednocześnie odbyło się regionalne spotkanie pastorów parafii mazurskich. DZIĘKUJEMY wszystkim uczestniczkom Seminarium w Ostródzie za wspaniały czas, budujące i wesołe rozmowy, za wiele uśmiechów, przytuleń i głębokie przemyślenia  Emotikon smile jesteście wspaniałe!!! SEMINARIUM POD PARASOLEM ZBAWIENIA PIĄTEK 17 października 2014 16.30-17.30 Rozpoczęcie Seminarium wspólna modlitwa z pastorami Okręgu […]

"Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle"  Iz 44,3  "A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność" 2 Kor 3,17 "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości" 2 Tm 1,7   W niedzielę 8 czerwca w […]

X Dni Odnowy Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego są już za nami. Wróciliśmy do naszych domów, do naszych zborów, do naszych codziennych zajęć. Młodsza generacja rozpoczęła właśnie nowy rok szkolny. Siostry i bracia dziękuję wam, że tak licznie przybyliście do Spały. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowania i realizację programu. Dziękuję ewangeliście, którym w tym roku był […]

W dniach 21-24. sierpnia 2013 uczestniczyliśmy w X Dniach Odnowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, które odbyły się w Spale k. Tomaszowa Mazowieckiego. Wykłady ks. Chris Blake słuchaj>>klik>>link Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i relacji poniżej.