W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywał się pod hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Ks. Wyjścia 15,6). W Ełku w terminie od 19 do 30 stycznia 2018 odbyło się szereg spotkań, koncertów i nabożeństw ekumenicznych, dzięki którym mogliśmy zbliżyć się do innych tradycji wyznaniowych. Była to również dobra okaza do wspólnie spędzonego czasu, wspólnych dyskusji, pytań i wzajemnej życzliwości. […]

W piątek, 20 października 2017, w Ełckim Centrum Kultury odbył się koncert z okazji Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Wystąpił zesół Mate.O z repertuarem pt. "Pieśni naszych ojców". Usłyszeliśmy stare pieśni z różnych chrześcijańskich tradycji w nowych aranżacjach muzycznych. Co ciekawe, solista, Mateusz Otremba, zapraszał publiczność do wspólnego śpeiwania. Ułatwiały to wyświetlane podczas koncertu słowa poszczególnych utworów. Mogliśmy również usłyszeć (i wyśpiewać razem) dobrze […]

20 lipca 2017 ks. Dariusz Zuber, podpisał z Panem Gustawem Brzezinem, Marszałkiem naszego województwa, umowę, na mocy której powstanie w Starych Juchach, w naszym budynku parafianym, Izba muzealna. Będzie to miejsce upamiętnienia wiary ewangelików, jacy na Mazurach mieszkali i tworzyli tutejszą kulturę, historię i tradycję aż do lat 50tych XX wieku. Z powodu masowych wysiedleń ewangelików po II wojnie Światowej, […]

Jak co roku, w styczniu, odbył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Ełku obfitował w nabożeństwa, koncerty, wystawy, dyskusje. Tegorocznym hasłem Tygodnia było Pojednanie – miłośc Chrystusa przynagla nas, w  oparciu o słowa Apostoła Pawła z jego 2 Listu do Koryntian 5,14-20. Spotkaniom ekumenicznym towarzyszył duch życzliwości, ale i gorący temat wydarzeń, jakie miały miejsce w Ełku w noc sylwestrową […]

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku oraz Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Ełku po raz kolejny zorganizowały spotkanie z cyklu Krajobraz Wielowyznaniowy i Wielokulturowy Ełku. Dyskusje w trakcie spotkania skupiały się na temacie  "Moc Słowa". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ełckich Kościołów. Cerkiew Prawosławną pw. śww. App. Piotra i Pawła reprezentował ks. Łukasz Ławreszuk, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów pastor Grzegorz Gawrych, parafię ewangelicko-metodystyczną […]

Zachęcamy do obejrzenia programu o naszej Parafii, który został nakręcony podczas Synodu, jaki odbywał się w Ełku w czerwcu 2016 r. W programie nieco historii o ełckich metodystach oraz obecne działania naszej Parafii. Zapraszamy do obejrzenia, może nawet odnalezienia siebie w materiale dokumentalnym. Zobacz film na stronie TVP>>>link  

23 czerwca 2016 w naszym Kościele miała miejsce Ogólnopolska konferencja naukowa "Historia, Kultura i piśmiennictwo Protestantów na Mazurach: od XVI do XXI wieku". Prelegenci przedstawili referaty dotyczące spraw teologicznych, historycznych, językowych i innych. Ciekawa dyskusja dotykała wielu aspektów zawiłości historycznych i kulturowych Mazur. Nad całokształtem Konferencji czuwał prof. Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. Chojnowski z Uniwersytetu w Olsztynie. […]

W tym roku obchodzilmy 70-lecie naszej parafii. Dokładnie 70 lat temu pastor Edward Małłek rozpoczął po II Wojnie Światowej w Ełku swoją pracę duszpasterską. Razem z nim szereg innych duchownych oraz grono kaznodziei świeckich pracowało w całym powiecie ełckim, otaczając pracą duszpasterską ewangelików, którzy po wojnie pozostali bez duchownych i bez własnych kościołów, które zostały siłą lub decyzją władz odebrane. […]

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się koncertem klazmerskiego zespołu Jarmula Band w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Oprócz nabożeństw ekumenicznych zapraszamy na panel dyskusyjny na temat uchodźców do Miejskiej Biblioteki. Zachęcamy serdecznie do uczestnicznia w planowanych nabożeństwach, które dadzą okazję do poznawanie innych tradycji chrześcijańskich, obecnych w naszym mieście. Zobacz Galerię>>> Plan wydarzeń:

Kalendarium Adwentowe: 29 listopada I Niedziela Adwentu, gościnne kazanie Janusza Szorca 1-3 grudnia zajęcia plastyczne w świetlicy wielopokoleniowej 3 grudnia koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenai Impuls, pracującego z osobami dotkniętymi autyzmem i zesp. Aspargera 6 grudnia niespodzianki Mikołajowe na niedzielnych nabożeństwach w Ełku i Starych Juchach 12 grudnia Adwentówka parafii mazurskich w Ostródzie 13 grudnia koncert kolęd Studium Muzycznego Pani […]

24 maja 2015 w Zielone Świątki odbyło się Wesleyańskie Nabożeństwo Ekumeniczne. Gościlliśmy duchownych innych wyznań chrześcijańskich z Ełku, by wspólnie ochodzić dwa ważne święta dla metodystów. Co roku, 24 maja, wspominamy nawrócenie ks. Jana Wesleya, ojca tradycji metodystycznej, teologa, reformatora, kaznodzieję przebudzeniowego, duchownego Kościoła anglikańskiego i założyciela Kościoła metodystycznego. Gościliśmy proboszcza parafii prawosławnej, ks. Łukasza Ławreszuka, pastora zboru baptystów, Grzegorza Gawrycha, […]

27 marca 2015 odbyło się spotkanie w ​Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej z cyklu "Krajobraz wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełku". Tym razem tematem spotkania była "Rola kobiet w Kościele". W gronie przedstawicieli różnych wyznań zasttanawialiśmy się nad rolą i znaczeniem kobiet w różnych Kościołach: Jak poszczególne tradycji wyznaniowe rozumieją rolę kobiet w Kościele i jak to uzasadniają? Na spotkaniu w gronie ekumenicznym będzemy dyskutować […]

28 stycznia 2015 odbyło się uroczyste otwarcie naszej Świetlicy Wielopokoleniowej, która działa już od grudnia 2014. Na ceremonii gościliśmy ks. Łukasza Ławreszuka, proboszcza ełckiej parafii prawosławej pw. śww. app. Piotra i Pawłą, Artura Urbańskiego, vice Prezydenta Miasta Ełku i Iwonę Adeszko, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej oraz zacnych pracowników Urzędu Miasta Ełku, przedstawicieli mediów i ełckich stowarzyszeń.  ​ Uroczystość […]

W piątek 14 marca 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Krajobraz wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełku". Tym razem spotkanie  poświęcone było aktualnemu, w kontekście postępujących zmian kulturowych w naszym kraju, pytaniu o definicję kobiecości i męskość we współczesnym świecie. W gronie przedstawicieli różnych wyznań zastanowiliśmy się nad pytaniami: Gdzie zaczyna się kobiecość […]