W dniach 13-18 lipca gościliśmy w naszej Parafii grupę wolontariuszy z Decatur, Alabama, USA. Wolonatriusze pochodzą z metodystycznej parafii The Church at Stone River. Grupa metodystów chciała wesprzeć działania naszej Parafii, ponieważ metodyści w Polsce są malutkim, mniejszościowym Kościołem, borykającym się z wyzwaniami związanymi przede wszystkim ze słabymi zasobami. Inaczej niż w USA, gdzie Kościół metodystyczny jest ogromny ilościowo. Wolontariusze wsparli […]

W dniach 9-15 października 2017 nasi duszpasterze odwiedzili parnerską parafię Plymouth Park United Methodist Church w Irving, Dallas w stanie Teksas. Partnerstwo naszych parafii zostało związane w programie In Mission Together, który łączy parafie metodystyczne ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy Wschodniej i Południowej. W ramach programu partnerskie parafie szukają sposobności utrzymywania kontaktów, współdziałania w pracy misyjnej, czy społecznych i charytatywnych projektach. […]

Synod, inaczej zwany Konferencją Doroczną Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, odbył się w Katowicach 22-25 czerwca 2017r. Okazał się historycznym wydarzeniem z dwóch względów. Po pierwsze – po wielu latach zostało zmienione Prawo Wewnętrzne naszego Kościoła. Delegaci większością głosów przyjęli nowe prawo, które przybliżyło nasz Kościół do światowego metodyzmu. Kolejnym historycznym wydarzeniem było przyjęcie Moniki Zuber w poczet duchownych Kościoła i ordynowanie jej na urząd […]

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością metodystyczną na otwarte spotkania. Niektórzy z nas urodzili się metodystami, dla innych był to świadomy wybór. Jacy są metodyści? W co wierzą i dlaczego? Co nas łączy, a co wyróżnia pośród innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce? Jak wygląda wspólnota naszego Kościoła i jak rozumie ona swoją misję we współczesnym społeczeństwie? Podczas spotkań skupimy się na podstawowych wyznacznikach naszego […]

Poniżej przedstawiamy stanowisko Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 29 listopada 2016 roku, które ustanawia rok 2017 Rokiem Reformacji w naszym województwie: 31 października 1517 roku katolicki zakonnik augustiański Marcin Luter, ogłosił w Wittenberdze 95 tez, mających na celu reformę ówczesnego Kościoła. W przyszłym roku będziemy obchodzić 500-lecie tego historycznego wydarzenia, które zapoczątkowało Reformację w Europie. Za sprawą ruchu reformacyjnego w […]

W dniach 25-27 września 2015 gościliśmy grupę metodystów ze Szwajcarii, którzy odwiedzali nasz kraj i polskie parafie. Towarszyszył im ks. superintendent ks. Andrzej Malicki. Spędzili w Starych Juchach dzień odpoczynku, a w niedzielę uczestniczyli w nabożeństwie, które było naszym Świętem Żniwno-Dziękczynnym. Ks. Sup. Malicki wygłosił kazanie oraz uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową z modlitwą Pańską w języku mazurskim. Po nabożeństwie wszyscy spędzili […]

24 maja 2015 w Zielone Świątki odbyło się Wesleyańskie Nabożeństwo Ekumeniczne. Gościlliśmy duchownych innych wyznań chrześcijańskich z Ełku, by wspólnie ochodzić dwa ważne święta dla metodystów. Co roku, 24 maja, wspominamy nawrócenie ks. Jana Wesleya, ojca tradycji metodystycznej, teologa, reformatora, kaznodzieję przebudzeniowego, duchownego Kościoła anglikańskiego i założyciela Kościoła metodystycznego. Gościliśmy proboszcza parafii prawosławnej, ks. Łukasza Ławreszuka, pastora zboru baptystów, Grzegorza Gawrycha, […]

W dniach 11-16 marca 2015 w Warszawie, odbyła się Egzekutywa Konferencji Centralnej, do której należy nasz Kościół oraz spotkanie Grupy Roboczej Komietetu Kobiet przy Konferencji Centralnej. Egzekutywa jest sprawozdawczym spotkaniem, które odbywa się między Konferencjami Centralnymi. Delegaci to zarówno osoby duchowne i świeckie, reprezentujące poszczególne Kościoły metodystyczne (Konferencje Doroczne) w Europie. Jako Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce mieliśmy przywielej gościć zacnych […]

W dniach od 29. października do 2. listopada w Tallinie (Estaonia) odbyło się spotkanie europejskich koordynatorów metodystycznej misji In Mission Together, która ma za zadanie wspierać i rozwijać parafie metodystyczne w Europie oraz łączyć kościoły metodystyczne na całym świecie. Idea realizowana jest poprzez tworzenie partnerskich więzi między odległymi od siebie parafiami (np. leżącymi na odmiennych kontynentach), budowanie wspólnych projektów pomocy […]

Z okazji 60-letniej rocznicy Konferencji Centralnej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Europie, mieliśmy okazję połaczyć się przez skype w trakcie naszego nabożeństwa z parafią metodystyczną z miejscowości Strumica, w Macedonii. Wspólnie odśpiewaliśmy tradycyjną peśń "Cudowna Boża Łaska" oraz wysłuchaliśmy czytań Pisma Świętego w języku macedońskim i polskim. Była to ciekawa okazja poznania innej parafii metodystycznej, która również należy do Konferencji Centralnej obejmującej swoim […]