W dniach 13-18 lipca gościliśmy w naszej Parafii grupę wolontariuszy z Decatur, Alabama, USA. Wolonatriusze pochodzą z metodystycznej parafii The Church at Stone River. Grupa metodystów chciała wesprzeć działania naszej Parafii, ponieważ metodyści w Polsce są malutkim, mniejszościowym Kościołem, borykającym się z wyzwaniami związanymi przede wszystkim ze słabymi zasobami. Inaczej niż w USA, gdzie Kościół metodystyczny jest ogromny ilościowo. Wolontariusze wsparli […]

W naszym Kościele na stole komunijnym stoi teraz Biblia Brzeska – jest to reprint oryginalnego wydania Biblii Brzeskiej z roku 1563.  We wstępie czytamy: „Ty najprzedniejsze i nazacniejsze Księgi dla ćwiczenia w Zakoniech Bożych, które zową po Grecku i po Łacinie BIBLIA, drukowano w Brześciu Litewskim z rozkazania i nakładem Oświeconego Pana, Pana Mikołaja Radziwiłła, Książęcia na Ołyce i Nieświeżu, […]

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji pod nazwą: „Izba pamięci w Starych Juchach – świadectwem historii i tradycji Ewangelików działających na Mazurach”    Stare Juchy, dnia 26 stycznia 2018 r.   I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Starych Juchach 19-330 Stare Juchy ul. Jeziorna 10 NIP: 848-18-62-946 Tel. 695611206 e-mail: moniazuber@gmail.com   II INFORMACJE WSTĘPNE. 1.Koszty związane z przygotowaniem […]

Co roku jesienią obchodzimy Święto Żniwno-Dziękczynne, które jest szczególną okazją, by dziękować Bogu za ogrom łask i błogosławieństw, jakich doświadczamy na co dzień. Jesień to również czas zbiorów i darów natury, darów Ziemi. Cieszymy się nimi i dziękujemy za ich bogactwo i różnorodność. Wdzięczność to postawa, której uczymy się całe życie i która pozwala nam przeżywać nasze życie głębiej i bardziej świadomie. […]

W ramach ełckiej Inicjatywy Lokalnej na terenie naszej Parafii powstanie w okolicach września 2017 ogólnodostępny dla mieszkańców pobliskich bloków plac zabaw. Kwota dofinansowania z Urzędu Miasta wynosi 40 000,00 zł. W ramach dofinsowania zostaną zakupione i zainstalowane na terenie placu zabaw zabawki, ogrodzenie, kosze na śmieci oraz ławki.  Nasz plac zabaw przy Parafii Ewangelicko-Metodystycznej jest inicjatywą parafian, mieszkańców sąsiednich bloków, […]

20 lipca 2017 ks. Dariusz Zuber, podpisał z Panem Gustawem Brzezinem, Marszałkiem naszego województwa, umowę, na mocy której powstanie w Starych Juchach, w naszym budynku parafianym, Izba muzealna. Będzie to miejsce upamiętnienia wiary ewangelików, jacy na Mazurach mieszkali i tworzyli tutejszą kulturę, historię i tradycję aż do lat 50tych XX wieku. Z powodu masowych wysiedleń ewangelików po II wojnie Światowej, […]

Zesłanie Ducha Świętego to początek Kościoła, wielkie święto chrześcijaństwa. Nasza parafia w szczególny sposób świętowała w tym roku, ponieważ na nabożeństwie zielonoświątkowym uroczyście przyjęliśmy w poczet parafian dwie nowe osoby. Była to bardzo miła i serdeczna uroczystość. Modliliśmy się o dary Ducha Świętego dla Kościoła i dla naszej konkretnej wspólnoty, byśmy mogli wzajemnie sobie służyć, budować naszą wiarę. Modliliśmy się również, byśmy […]

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością metodystyczną na otwarte spotkania. Niektórzy z nas urodzili się metodystami, dla innych był to świadomy wybór. Jacy są metodyści? W co wierzą i dlaczego? Co nas łączy, a co wyróżnia pośród innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce? Jak wygląda wspólnota naszego Kościoła i jak rozumie ona swoją misję we współczesnym społeczeństwie? Podczas spotkań skupimy się na podstawowych wyznacznikach naszego […]

Dzięki finansowemu wsparciu dotacji z metodystycznej Misji Connexio oraz pomocy finansowej naszej parterskiej parafii Plymount Park UMC, rozbudowaliśmy naszą salę parafialną oraz stworzyliśmy nowe pomieszczenie do zajęć dla dzieci najmłodszych. Dzięki remontom nasze sale pomieszczą większą ilość osób. Postaraliśmy się też podnieść ich funkcjonalność poprzez lepszy dostęp do aneksu kuchennego, pogrzewaną podłogę w sali dla maluchów czy przeszklone wyjścia do […]

W listopadzie i grudniu 2016 w nazej świetlicy prowadzony był cykl terapii zajęciowej „Warsztaty Artterapeutyczne”.Warsztaty były skierowane szczególnie do osób uzależnionych, a także dla przemęczonych, zestresowanych, wypalonych zawodowo, cierpiących na nerwice, sezonowe obniżenie nastroju, osób z obniżonym poczuciem własnej wartości, ludzi posiadających osobowość lękliwą i słabą. Warsztaty arteterapii opierały się na dwóch dziedzinach sztuki: muzycznej i plastycznej. Na muzykoterapii będzie przeprowadzony […]

Zachęcamy do obejrzenia programu o naszej Parafii, który został nakręcony podczas Synodu, jaki odbywał się w Ełku w czerwcu 2016 r. W programie nieco historii o ełckich metodystach oraz obecne działania naszej Parafii. Zapraszamy do obejrzenia, może nawet odnalezienia siebie w materiale dokumentalnym. Zobacz film na stronie TVP>>>link  

Dwudziestego listopada br. świętowaliśmy Niedzielę Wieczności w naszej Parafii. W kalendarzu liturgicznym jest to jednocześnie Niedziela Chrystusa Króla i ostatnia niedziela roku liturgicznego, poprzedzająca pierwszą niedzielę Adwentu. Z tej okazji odwiedził nas Ks. Superintendent Andrzej Malicki, który wygłosił kazanie i współprowadził świąteczne nabożeństwo. Niedziela Wieczności jako święto zostało ustanowione w Prusach w listopadzie 1816 roku dekretem gabinetowym i rozporządzeniem króla […]

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia katechetyczne do naszej Parafii.  Maluchy+Podstawówka: podczas nabożeństwa w niedziele o 10.00 Starsze dzieci w tygodniu. Dzieci uczą się historii z Pisma Świętego (Stary i Nowy Testament), znaczenia świąt chrześcijańskich, modlitwy własnymi słowami i modlitwy Pańskiej "Ojcze nasz", wrażliwości na siebie nawzajem i otaczający nas świat, pracy w grupie, umiejętności słuchania siebie, akceptacji odmienności i bogactwa […]

W tym roku obchodzilmy 70-lecie naszej parafii. Dokładnie 70 lat temu pastor Edward Małłek rozpoczął po II Wojnie Światowej w Ełku swoją pracę duszpasterską. Razem z nim szereg innych duchownych oraz grono kaznodziei świeckich pracowało w całym powiecie ełckim, otaczając pracą duszpasterską ewangelików, którzy po wojnie pozostali bez duchownych i bez własnych kościołów, które zostały siłą lub decyzją władz odebrane. […]

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 70-lecia istnienia naszej Parafii, przed Kościołem stanął krzyż jubileuszowy. W Niedzielę Wniebowstąpienia 8 maja 2016 został on poświęcony Słowem Bożym i modlitwą. Krzyż jest darem Pana Nadleśniczego Mariana Podleckiego dla naszej Parafii. Aktu poświęcenia dokonał razem z pastorem Dariuszem Zuberem ksiądz superintendent Waldemar Eggert na nabożeństwie, które rozpoczęło obchody naszego jublieuszu. Zobacz GALERIĘ>>>> Pozostałe […]

Najserdeczniejsze życzenia wspaniałych i refleksyjnych Świąt oraz informacje o najbliższych świątecznych nabożeństwach w naszej Parafii.

W dniach 25-27 września 2015 gościliśmy grupę metodystów ze Szwajcarii, którzy odwiedzali nasz kraj i polskie parafie. Towarszyszył im ks. superintendent ks. Andrzej Malicki. Spędzili w Starych Juchach dzień odpoczynku, a w niedzielę uczestniczyli w nabożeństwie, które było naszym Świętem Żniwno-Dziękczynnym. Ks. Sup. Malicki wygłosił kazanie oraz uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową z modlitwą Pańską w języku mazurskim. Po nabożeństwie wszyscy spędzili […]

W dniach 14-23 lipca 2015 odbył się obóz dla dzieci z naszego Kościoła w naszym ośrodku Dobra Siła w Starych Juchach. Oprócz dobrej zabawy i wypoczynku, dzieci uczyły się historii biblijnych i uczestniczyły w codziennych modlitwach, czy uwielbieniu. W niedzielę 19 lipca dzieci uczestniczyły w naszym ełckim nabożeństwie. Zaśpiewały nam również kilka młodziezowych pieśni, jakich nauczyły się na obozie. Kazaniem […]

W dniach 4-6 lipca 2015 odwiedził nasze parafie w Ełku, Piętkach i Starych Juchach nasz Biskup Patryk Streiff – biskup Europy Południowej i Środkowej oraz Pólnocnej Afryki Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Podczas swojej wizyty zapoznał się ze stanem administracyjnym i duszpasterskim naszych parafii, wziął udział w spotkaniach ekumenicznych, wygłosił kazanie na niedzielnym nabożeństwie, przyjmował również w poczet członków naszej parafii nową rodzinę oraz […]