W związku z tragiczną sytuacją w Syrii, kolekty zebrane podczas nabożeństw świątecznych w naszej Parafii podczas Świąt Bożego Narodzenia 2016 zostaną przekazane dla Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) na wsparcie działań charytatywnych w Syrii. Już teraz możesz przekazać pieniądze wpłacając każdą sumę: Nr konta PAH: Alior Bank S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 (z dopiskiem: SOS Syria)

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Ewangelia Mateusza 5,11 Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. […]