Miejsce: Jeziorowskie Data : 9 April, 2018 Godz: 11:00

Nabozeństwo z Komunią Św.

Jeziorowskie poniedziałek 9 kwietnia godz. 11:00

Kontakt: Pastorka Monika Zuber tel.695611206

Brak komentarzy.