Miejsce: Świetlica Data : 30 VI 2017 Godz: 17.00-19.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością metodystyczną na otwarte spotkania. Niektórzy z nas urodzili się metodystami, dla innych był to świadomy wybór. Jacy są metodyści? W co wierzą i dlaczego? Co nas łączy, a co wyróżnia pośród innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce? Jak wygląda wspólnota naszego Kościoła i jak rozumie ona swoją misję we współczesnym społeczeństwie? Podczas spotkań skupimy się na podstawowych wyznacznikach naszego wyznania wiary, ale jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i konstruktywne dyskusje. 

Chcielibyśmy uniknąć zbytniego krytycyzmu wobec innych wyznań i modeli duchowości, czy pułapki naszej polskiej przywary narzekania. 

Wierzymy, że jest to możliwe, dlatego zapraszamy z gotowymi wątpliwościami, pytaniami i opiniami.

Na najbliższym spotkaniu porozmawiamy na temat rozumienia biblijnej prawdy o powszechnym kapłaństwie chrześcijan w naszym Kościele. Równocześnie przyglądniemy się powiązanemu z tym tematem zagadnieniu ordynacji kobiet na duchownych. 

Nauka o powszechnym kapłaństwie stanowił jedną z podstawowych doktryn Reformacji. Oparta jest na Nowym Testamencie i zakłada, iż każdy chrześcijanin ma bezpośredni przystęp do Boga przez pośrednictwo Boga-człowieka Jezusa Chrystusa (solus Christus), bez konieczności istnienia kapłanów-pośredników. Stąd w protestantyzmie rola duchownego (pastora) ogranicza się do zwiastowania Słowa Bożego (kaznodziejstwa), sprawowania sakramentów i duchowej opieki nad zborem (duszpasterstwa). Nie obejmuje zaś szczególnego kapłaństwa między zborem a Bogiem. Wynika to z faktu, iż według założeń doktryny powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących nie istnieje taka potrzeba, gdyż każdy, kto staje się członkiem Kościoła chrześcijańskiego, automatycznie otrzymuje święcenia kapłańskie: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”  — 1 List Piotra 2,9 

 

Zapraszamy w piątek na godzinę 17.00

nasza świetlica przy ul.Słowackiego 26

Dyskusje nie mogą się obyć oczywiście bez dobrej kawy, która 

żartobliwie jest nazywana 

"trzecim sakramentem metodystów".

Zapraszamy!

Brak komentarzy.