Parafia utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych ze składek świadczonych przez dorosłych i konfirmowanych członków zboru, z kolekt zbieranych podczas nabożeństw, ofiar, darowizn i dotacji oraz z działalności gospodarczej – wpływów z wynajmu nieruchomości i dotacji rolno-środowiskowych.

Fundusze parafii, zgodnie z przepisami Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelcko-Metodystycznego, są przeznaczane na działalność statutową.

Członkowie Rady Parafialnej pełnią urzędy honorowo.

Składki parafialne i ofiary wpłacane są na konto Parafii tytułem Ofiara na cele kultu religijnego. Potwierdzenie dokonania przelewu uprawnia do odliczenia wpłaconej kwoty od dochodu w corocznym rozliczeniu podatkowym.


Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Parafia Miłości Bożej

ul. Słowackiego 26, 19-300 Ełk

Konto parafialne:

BGŻ S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0386 6620

IBAN: PL54 2030 0045 1110 0000 0386 6620

Your total amount is : 20.00 (Currency: USD)