Podczas nabożeństw w niedziele o godz. 10.oo prowadzimy zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (podstawówka klasy 1-3).

Dzieci w trakcie nabożeństwa idą na zajecia przygotowane specjalnie dla nich w ich salce do Szkółki Niedzielnej. Katecheza jest nauką historii zapisanych w Starym i Nowym Testamencie. Są to ciekawe historie narodu wybranego, starotestamentowe opowieści o patriarchach, Psalmy oraz historie z życia Jezusa, apostołów i pierwszego Kościoła. Uczymy się również wartości chrześcijańskich, znaczenia świąt, symboli i tradycji, modlitwy własnymi słowami, szacunku do innych i do otaczającego nas świata, poznajemy siebie i doceniamy siebie nawzajem.

 

Po zajęciach dzieci mają jeszcze chwilę, aby pobawić się i wspólnie spędzić ze sobą czas. 

Zajęcia dla starszych dzieci odbywają się wedle potrzeb, w tygodniu.