Czwartkowy Klub Dyskusyjny to spotkania w naszej Świetlicy, które odbywają sie raz w miesiącu w któryś czwartek od godz. 18.00 do 20.00 i mają charakter swobodnej dyskusji na jeden z wybranych tematów. Uczestnicy spotkań są czynnie zaangażowani w spotkania poprzez wspólne określanie tematów dyskusji oraz przygotowywanie i prowadzenie spotkań. Dyskutowane w Klubie zagadnienia  mają charakter interdyscyplinarny od literaturoznawstwa, teologii, socjologii, psychologii po historię, politykę i edukację. Chcemy, aby nasz Klub stał się nie tyle dobrym miejscem do swobodnej dyskusji, ale również uczył myślenia wszechstronnego. Dlatego też do udziału w Klubie zaprosiliśmy osoby reprezentujące różne obszary naukowe.