Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia katechetyczne do naszej Parafii. 

Maluchy+Podstawówka: podczas nabożeństwa w niedziele o 10.00

Starsze dzieci w tygodniu.
Dzieci uczą się historii z Pisma Świętego (Stary i Nowy Testament), znaczenia świąt chrześcijańskich, modlitwy własnymi słowami i modlitwy Pańskiej "Ojcze nasz", wrażliwości na siebie nawzajem i otaczający nas świat, pracy w grupie, umiejętności słuchania siebie, akceptacji odmienności i bogactwa różnorodności ludzkiej, nazywania własnych emocji…

Dzieci systematycznie uczęszczające na zajęcia dostają świadectwa i oceny, które są respektowane przez samorządowe przedszkola i szkoły publiczne w Ełku.

Zapraszamy serdecznie! 

{Zdj. Sebastian Łuczywo, źródło: internet}

Brak komentarzy.