jublileuszW tym roku obchodzilmy 70-lecie naszej parafii. Dokładnie 70 lat temu pastor Edward Małłek rozpoczął po II Wojnie Światowej w Ełku swoją pracę duszpasterską. Razem z nim szereg innych duchownych oraz grono kaznodziei świeckich pracowało w całym powiecie ełckim, otaczając pracą duszpasterską ewangelików, którzy po wojnie pozostali bez duchownych i bez własnych kościołów, które zostały siłą lub decyzją władz odebrane. Nasz Kościół działał nie tylko duszpasterko, ale również społecznie na rzecz nie tylko ewangelików, ale całej ludności, szczególnie poszkodowanych i potrzebujących wsparcia po wojnie.

Wydarzenia towarzyszące obchodom:

8 maja 2016 godz. 10.00 Uroczyste Nabożeństwo rozpoczynające obchody 70-lecia Parafii w Ełku.
Gościmy ks. superintendenta Waldemara Eggerta, który poświęci modlitwą i Słowem Bożym nowy krzyż jubileuszowy, który stanął przed naszym Kościołem.

20 maja 2016 godz. 18.00 Koncert psalmów w wykonaniu zespołu Cithara Sanctorum. Melodie do psalmów pochodzą z XVI-wiecznego Psałterza ewangelickiego. 

23 czerwca 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Historia, kulura i piśmiennictwo protestantów na Mazurach: XVI – XXI wiek". Będziemy gościć Andrzeja Małłka oraz Jadwigę – dzieci pierwszego pastora Edwarda Małłka.

23 czerwca godz. godz. 17.30 Koncert Prof. Roberta Marata "Fortepianowe Medytacje" 

26 czerwca godz. 10.00 Uroczyste Nabożeństwo Jubileuszowe, kończące odbywający się w Ełku Synod Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Na nabożeństwie będziemy gościć duchownych innych wyznań w Ełku, zaproszonych gości samorządu i organizacji pozarządowych, naszych współpracowników i przyjacieli.

W ramach obchodów 70-lecia została również wydana publikacja Pamiętniki Pastora Małłka >>więcej inofrmacji>>>

Wydarzenia w ramach obchodów 70-lecia parafii odbywają przy finansowym wsparciu Prezydenta Miasta Ełku.

 

Brak komentarzy.