W ramach ełckiej Inicjatywy Lokalnej na terenie naszej Parafii powstanie w okolicach września 2017 ogólnodostępny dla mieszkańców pobliskich bloków plac zabaw. Kwota dofinansowania z Urzędu Miasta wynosi 40 000,00 zł. W ramach dofinsowania zostaną zakupione i zainstalowane na terenie placu zabaw zabawki, ogrodzenie, kosze na śmieci oraz ławki. 

Nasz plac zabaw przy Parafii Ewangelicko-Metodystycznej jest inicjatywą parafian, mieszkańców sąsiednich bloków, Przedszkola Plastuś, Spółdzielni Mieszkaniowej JEDNOŚĆ. Przy miejscu planowanej lokalizacji placu zabaw znajduje się kilka bloków, których mieszkańcy nie posiadają odpowiedniego i bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Miejsce lokalizacji placu zabaw jest obecnie niezagospodarowaną i nieestetyczną przestrzenią, która z racji pobliskich śmietników jest często zaśmiecana. Nasz plac zabaw ma nadać nowy wygląd tej przestrzeni, tworząc w tym miejscu przyjazny i atrakcyjny obszar dla rodzin, które będę mogły spędzać w nim wspólnie czas na zabawie i rekreacji. Dodatkowo na placu zabaw będą usytuowane ławeczki, z których będą mogli korzystać również mieszkańcy w wieku senioralnym (obecnie w najbliższej okolic brak odpowiedniego miejsca do spędzania czasu na powietrzu dla seniorów). Plac zabaw będzie ogrodzony. Na otwarcie placu zabaw zostanie zorganizowany przez partnerów projektu piknik rodziny dla okolicznych mieszkańców. W ramach pikniku odbędą się gry i zabawy integracyjne z poczęstunkiem (grill). W trakcie pikniku będzie też możliwość zabawy dla najmłodszych na dużej dmuchanej zjeżdżalni.

Wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć nasz projekt zachęcamy do ofiar finasowych lub pomocy rzeczowej (szczególnie potrzebujemy roślin ozdobnych, krzaków) i wolontaryjnej. Przed nami jeszcze sporo pracy związanej z sprzątaniem terenu (min. rozbiórka betonowego chodnika) i przygotowaniem podłoża pod urządzenia, jakie znajdą się na placu zabaw. 

Tutaj można zobaczyć zdjęcia z postępu prac :) 

Brak komentarzy.