W parafii można zakupić książkę Edwarda Małłka Gdzie jest moja Ojczyzna? Wspomnienia, wyd. Prymat, Białystok-Ełk 2016 

Cena książki wynosi 70 zł (razem z kosztami przesyłki). Poniżej dane Parafii do dokonywania przelewów. W tytule przelewu prosimy pisać "Darowizna na kult religijny". 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Parafia Miłości Bożej w Ełku

ul. Słowackiego 26, 19-300 Ełk

BGŻ S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0386 6620

Dochód ze sprzedaży książki jest przeznaczony na działalność charytatywną parafii.

Więcej informacji: 

e-mail: metodysci.elk@gmail.com

tel. 695 773 139

O książce:

Autor książki ks. Edward Małłek był pierwszym pastorem parafii ewangelicko-metodystycznej w Ełku, którą od podstaw zorganizował, obejmując opieką pozostałą po wojnie w okolicach Ełku ludność ewangelicką. Jego tytaniczna praca organizacyjna, charytatywna, społeczna oraz duszpasterska i katechetyczna wynikała z wielkiego przywiązania do rodzimej-mazurskiej kultury i religii ewangelickiej. Małłek bowiem całe swoje życie wsłuchiwał się w kulturę i religijność Mazurską. Marzył o tym, aby ją utrwalić, zachować i zbudować dla niej odpowiednie miejsce.  W 1945 roku był świadkiem jak wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej do Prus Wschodnich rozpoczął się powolny koniec kultury, języka i tradycji mazurskich ewangelików. Czytając Pamiętnik Edwarda Małłka możemy przenieść się w trudne i bolesne tak dla Mazurów, jak i Polaków czasy powojnia i PRL-u i zobaczyć je oczami dyskryminowanej przez Władzę i ludność napływową mniejszości. Czytanie Pamiętnika będzie dobrą lekcją do uczenia się tolerancji i poszanowania dla inności, która nie jest zagrożeniem, ale bogactwem. Stereotyp bowiem jest wygodną i powszechną praktyką myślenia o innych kulturach i wyznaniach. Jak krótkowzroczna to droga widać w opisywanych w Pamiętniku historiach. Pamiętnik Małłka ma wartość nie tylko historyczną, opisującą kontekst społeczno-kulturowy Mazur, lata powojenne Ełku i losy ludności mazurskiej, ale jest przede wszystkim świadectwem chrześcijańskiej wiary i tęsknoty do utraconego dziedzictwa Mazur.

 

Upublicznienie wspomnień Pastora Edwarda Małłka jest wyjątkowym osiągnięciem edytorskim. Księga pamięci jednego z najbardziej rzutkich Mazurów swojego czasu, wychodząc dzięki staraniom literaturoznawcy żywo zainteresowanego kulturowym dziedzictwem kraju mazurskiego, w którym się urodził, nabiera znaczenia symbolicznego: jest rodzajem aktu rozumienia mazurów pruskich przez pokolenia urodzone po dacie granicznej i finalnej dla Prus Wschodnich, czyli po 1945 r.

Ks. Edward Małłek publikacją swojej autobiografii pośmiertnie dołącza do szeregu dwudziestowiecznych twórców literatury mazurskiej: Karola Małłka, Kurta Obitza, ks. Alfreda Jaguckiego, Hieronima Skorupskiego, Gerarda Skoka, Janusza Małłka, Tadeusza Zygfryda Willana, Erwina Kruka i nielicznych innych. Z pełnym przekonaniem i pewna dumą rekomendują do publikacji pisarskie dzieło życia Edwarda Małłka Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, opracowane przez Prof. Jarosława Ławskiego i z przedsłowiem ks. Dariusza Zubera.

Z Recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (UWM, Olsztyn)