20 lipca 2017 ks. Dariusz Zuber, podpisał z Panem Gustawem Brzezinem, Marszałkiem naszego województwa, umowę, na mocy której powstanie w Starych Juchach, w naszym budynku parafianym, Izba muzealna. Będzie to miejsce upamiętnienia wiary ewangelików, jacy na Mazurach mieszkali i tworzyli tutejszą kulturę, historię i tradycję aż do lat 50tych XX wieku. Z powodu masowych wysiedleń ewangelików po II wojnie Światowej, i zasiedlania Mazur mieszkańcami przede wszystkim północnego Podlasia, zmieniła się całkiem mapa wyznaniowa naszego regionu, a pamięć o mieszkających tu kiedyś Mazurach zanika wraz z ostatnimi przedtawicielami pokolenia przedwojennego. Izba muzealna ma być miejscem, gdzie pamięć po Mazurach przetrwa dłużej, ukazując ich dorobek, charakter i codzienne życie. Ma być to również miejsce, gdzie będzie można skonfrontować często krzywdzące, nieprawdziwe stereotypy nt. Mazurów, które do dziś przetrwały w pamięci tutejszej ludności. Projekt Izby współtworzymy z Muzeum Historycznym w Ełku.

Przed nami remont budynku parafialnego i pomieszczeń. Koszty remontu i wyposażenia Izby sfinansowały środki unijne w ramach projektów Lokalnej Grupy Działania (inicjatywa LEADER objeta programem rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020), przeznaczone na działania kulturalne. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania tej umowy, szczególnie Pani Agnieszce Łempickiej, Panu Jarosławowi Franczukowi oraz naszym parafianom w Starych Juchach i Ełku.

 

Poniżej można odsłuchać wypowiedzi w Radiu 5  ks. Moniki Zuber na temat planowanej Izby Muzealnej w Starych Juchach. 

Brak komentarzy.