Autor: Data kazania : 14 I 2018. Teksty biblijne : Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,5-11
Temat : ,
Nagranie audio niedostępne.

I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje.  A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny,  a głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.  I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.  I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
Ewangelia Marka 1,5-11

 

Brak komentarzy.