Autor: Data kazania : 22 X 2017. Teksty biblijne : Hb 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10
Temat : , ,
Nagranie audio niedostępne.

Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary.  Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.  Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
Ewangelia Łukasza 17,5-10

 

Brak komentarzy.