"W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu" List Apostoła Pawła do Kolosan 4,2

Wszystkich chętnych zapraszamy w każdą niedzielę do sali parafialnej na spotkania modlitewne.