Świetlica Wielopokoleniowa powstała w ramach ełckiej Inicjatywy Lokalnej. Partnerami naszego projektu jest ełcka Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Muzeum Historyczne w Ełku i Ełcki Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet III Wieku w Ełku, Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku.

Świetlica Wielopokoleniowa jest otwartym miejscem integracji, zabawy i ciekawych warsztatów dla rodzin z dziećmi, młodzieży i dzieci oraz seniorów.

Działalność Świetlicy jest adresowana w znacznej mierze do seniorów, którzy będąc na emeryturze chcą być cały czas twórczy, pełni życia, nadziei, marzeń i chcą dzielić się swoją pasją z innymi ludźmi w tym swoimi rówieśnikami. Nasza Świetlica będzie miejscem gdzie seniorzy będą mogli uczestniczyć w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach o szerokiej tematyce kulturalnej, historycznej, ekumenicznej oraz profilaktyki zdrowotnej i etc. Tworząc naszą Świetlicę chcieliśmy by służyła seniorom z wymienionych wyżej Ełckiemu Oddziałowi PZERiI i słuchaczom z Uniwersytetu III Wieku i ełckiej Parafii Prawosławnej. 

Działalność naszej świetlicy przy wsparciu Muzeum Historycznego poświecona jest również prezentacji historii i kultury mazurskiej, w tym też religijności ewangelickiej i metodystycznej. Sąsiadująca z naszym Kościołem świetlica jest naturalnym miejscem do prowadzenia dla zainteresowanych spotkań na ten temat.

W ramach funkcjonującej w naszej parafii Świetlicy Wielopokoleniowej działa tzw. Czwartkowy Klub Dyskusyjny. Spotkania odbywają sie raz w miesiącu w któryś czwartek i mają charakter swobodnej dyskusji na jeden z wybranych tematów. Uczestnicy spotkań są czynnie zaangażowani w spotkania poprzez wspólne określanie tematów dyskusji oraz przygotowywanie i prowadzenie spotkań. Dyskutowane w Klubie zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny od literaturoznawstwa, teologii, socjologii, psychologii po historię, politykę i edukację. Chcemy, aby nasz Klub stał się nie tyle dobrym miejscem do swobodnej dyskusji, ale również uczył myślenia wszechstronnego. Dlatego też do udziału w Klubie zaprosiliśmy osoby reprezentujące różne obszary naukowe.

Tworzą z naszymi partnerami Świetlicę mieliśmy marzenia, aby nasza Świetlica Wielopokoleniowa była dobrym miejscem wartościowych spotkań. Prowadząc Świetlicę chcemy uczyć postawy otwartości i szacunku dla innej kultury i innych wyznań chrześcijańskich. Dlatego w naszej Świetlicy odbywają się spotkania poświęcone poznaniu tradycji i duchowości prawosławnej, baptystycznej i rzymskokatolickiej i innych.


W ramach Świetlicy obecnie działają:
Akademia Mam Aktywnych – poniedziałki od godz. 9.30 

Spotkania/warsztaty tematyczne – każda środa od godz. 10.00 do 12.00 (więcej informacji ks. Dariusz Zuber tel. 695 773 139)

Czwartkowy Klub Dyskusyjny– spotkania odbywają się raz w miesiącu od godz. 18.00 do 20.00 (więcej informacji ks. Dariusz Zuber tel. 695 773 139)

Kino Społecznie Zaangażowane – raz w miesiącu, czwartek godz. 17.00, więcej informacji: Pani Ela Topolska

Punkt Biblioteczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku- punkt działa w trakcie środowych spotkań tematycznych (osoba odpowiedzialna Marianna Bagińska tel. 79 78 41 766)

Ćwiczenia usprawniające – przeniesione na ul. Małeckich 3 (więcej informacji Dagmara Borzeńska tel. 511 404 275)